Jak se stát porodní asistentkou v ČR – zdroje informací

Studium

Kdo je porodní asistentka a jak kvalifikaci získat se můžete dočíst na webu Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/kdo-je-porodni-asistentka-a-jak-se-stat-porodni-asistentkou/

Najdete tam také odkazy na školy, kde lze obor studovat a podobný seznam je i na těchto dvou dalších odkazech:

  1. https://www.ckpa.cz/porodni-asistentky/skoly-pro-porodni-asistentky.html
  2. http://www.porodniasistentky.info/index.php/vysoke-skoly

V odkazech lze najít některé školy, které obor nabízejí, ani jeden seznam ale není úplný. Můžete se podívat na seznam všech vysokých škol v ČR a ověřit si, kde lze obor studovat. Seznam všech vysokých škol v ČR: https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3

Pěkný informační leták o roli porodní asistentky vydala Unie porodních asistentek: https://www.unipa.cz/wp-content/uploads/2018/05/letak_PA_skladacka.pdf

Tříleté bakalářské studium je dnes nutností pro vykonávání profese porodní asistentky v zákonném slova smyslu. Studium se opírá o evropský vzdělávací rámec společný pro všechny země EU. Porodní asistence je jedním z regulovaných povolání. 

Směrnice o uznávání odborných kvalifikací v rámci EU: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0055&from=EL

Uznávání profesních kvalifikací v praxi (včetně informací o Brexitu): https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-market-services/free-movement-professionals/recognition-professional-qualifications-practice_cs

WHO Standardy pro porodní asistentky a zdravotní sestry v EU: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/102200/E92852.pdf

Založení vlastní praxe

Po dokončení studia porodní asistence je možné se vydat různými cestami. Jednou z nich je například založení vlastní praxe. Jaké jsou v tomto ohledu možnosti a jak prakticky postupovat se dozvíte v Příručce Ligy Lidských Práv Právo a porod: https://llp.cz/wp-content/uploads/Porod_a_pravo.pdf

Starší příručka Unie Porodních Asistentek Jak se stát komunitní porodní asistentkou https://www.unipa.cz/manual-jak-se-stat-komunitni-porodni-asistentkou-2/ také poskytuje návod, jak si založit vlastní praxi.

Pokud by vás také zajímalo, jak získat smlouvu s pojišťovnami, aby byla ženám vaše péče proplácena, můžete se přihlásit na seminář porodní asistentky Martiny Suchardové, který proběhne 4.6.2022 v Brně.

Standardy a doporučení pro poskytování služeb porodní asistentky

V českém provedení existuje několik dokumentů, které rámcově mapují poskytování péče porodní asistentky:

Základní kompetence porodní asistentky – dokument ICM, přeloženo UNIPA. https://www.unipa.cz/zakladni-kompetence-porodni-asistentky/

Principy péče v porodní asistenci https://www.unipa.cz/principy-pece-v-porodni-asistenci-revize-2021/

Evropské standardy pro porodní domy a centra https://apodac.org/wp-content/uploads/MUNET-Standards_4_2021_CZ1.pdf

Mezinárodní etický kodex porodní asistentky – vydáno ICM, přeloženo UNIPA : https://www.unipa.cz/wp-content/uploads/2017/10/Eticky_kodex_ICM_UNIPA_2015.pdf

WHO Doporučení k péči během porodu pro pozitivní porodní zkušenost – vydáno WHO, přeloženo MZČR https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub/17159/38180/Doporu%C4%8Den%C3%AD-k-p%C3%A9%C4%8Di-b%C4%9Bhem-porodu-pro-pozitivn%C3%AD-porodn%C3%AD-zku%C5%A1enost.pdf

WHO Doporučení pro péči v těhotenství – vydáno WHO, přeloženo MZČR: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub/17159/38181/Doporu%C4%8Den%C3%AD-k-p%C5%99edporodn%C3%AD-p%C3%A9%C4%8Di.pdf

Příbuznými dokumenty jsou doporučené postupy ČGPS a ČNeoS, o kterých je užitečné vědět.

Užitečné je také vědět, jaké vybavení budete pro svoji práci potřebovat. To je velmi přehledně popsáno v tomto článku: https://www.unipa.cz/byt-stale-v-pohybu-prenosna-kancelar-porodni-asistentky-aneb-pozadavky-na-minimalni-technicke-a-vecne-vybaveni-kontaktniho-pracoviste/

Velmi dobré jsou například Baby Lifeline tašky s vybavením pro porodní asistentky: https://www.babylifeline.org.uk/wp-content/uploads/2021/02/Midwife-Bag-Inside-1.pdf

květen 2022

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: