Novinky v porodní asistenci 1/2020 – 5/2022 (archiv)

Květen 2022

13.-14.5.2022 proběhne v Brně celostátní konference porodní asistence. Program je velmi pestrý. Více informací zde: https://www.konference-porodni-asistence.cz/program

Duben 2022

1.4.2022 Česká neonatologická společnost spustila nové webové stránky https://www.neonatologie.cz/ kde můžete najít spoustu užitečných informací, například doporučené postupy pro péči, odborná stanoviska i informační materiály. Brzy by měl také začít vycházet časopis Česko-Slovenská neonatologie.

Březen 2022

30.3.2022 byla v Anglii publikována vyšetřovací zpráva Ockenden, která je výstupem vyšetřování pochybení v anglické Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust. Vyšetřeno bylo přes 1500 případů z období mezi lety 2000 až 2019. V tomto zařízení opakovaně docházelo k incidentům, které nebyly řádně vyšetřeny a nenastala ani žádná náprava. V důsledku pochybení zemřely ženy i děti nebo bylo jejich zdraví zásadně poškozeno.

Od 22.3. do 28.3. probíhá Světový týden dul. Pokud se o dulách chcete dozvědět více, informace můžete najít u České asociace dul. Všem dulám přejeme mnoho spokojených klientek a mnoho radosti z jejich práce.

Únor 2022

Od letošního roku se novorozenecký screening v ČR (odběr krve z patičky) rozšířil o dvě nemoci spinální muskulární atrofi (SMA) a skupinu onemocnění těžké kombinované imunodeficience (SCID)

Více ve věstníku MZČR: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/12/Vestnik-MZ_14-2021.pdf

Stejný věstník obsahuje také informaci o sjednocení způsobu screeningového vyšetření sluchu novorozenců.

Leden 2022

V letošním roce by měla provoz zahájit soukromá porodnice v Praze Vysočanech. Podle informací na webových stránkách by zařízení mělo podporovat přirozené porody. Pobyt je hrazen z vlastní kapsy částkou od 18 do 30 tisíc korun, zdravotní péče je hrazena z pojištění.

Prosinec 2021

Česká neonatologická společnost vydala nový doporučený postup pro kontakt novorozence kůže na kůži s matkou (v českém prostředí často nazývaný slovem bonding). Zde jsou některé z informací, které v postupu naleznete:

  • Je vhodné zahájit bonding bezprostředně po porodu a všechny rutinní postupy (vážení, měření, podávání vitamínu K, aj.) odložit až po první hodině kontaktu dítěte s matkou.
  • Všechny výkony by měly být provedeny až po dokončení prvního přisátí.
  • Bonding by měl trvat nejméně 1 hodinu.
  • V případě porodu císařským řezem může být zahájen již na operačním sále za předpokladu, že je matka bdělá, je schopna spolupracovat a reagovat na své dítě.
  • Bonding se doporučuje u donošených/lehce nedonošených novorozenců, kteří jsou kardiopulmonálně stabilní bez ohledu na způsob porodu či formu výživy.
  • Nedonošenost dítěte sama o sobě je rizikovým faktorem, ale neznamená nemožnost bonding provádět.
  • Pokud existují důvody nezahájení bondingu (např. pro komplikovanou poporodní adaptaci apod.), je vhodné hledat způsoby, jak oddělení matky a jejího dítěte omezit na co nejkratší dobu.

Listopad 2021

21.11.2011 Proběhly po celém Spojeném Království pochody za porodní asistentky (March with midwives). Hnutí bylo založeno ženami a rodinami, o které porodní asistentky pečují, dulami a porodními asistentkami. Cílem pochodu bylo upozornit na špatné pracovní podmínky a jejich negativní dopad na péči o ženy a děti. Manifest hnutí má 4 požadavky pro vládu a autority:

Naslouchejte porodním asistentkám, těm o které pečují a jejich podporovatelům
Zajistěte finance na udržení porodních asistentek v profesi
Umožněte komukoliv, kdo si přeje v oboru pracovat nebo ho vystudovat, aby mohl
Snižte pracovní zátěž porodních asistentek

Další informace naleznete zde https://linktr.ee/MarchWithMidwivesUK

19.11.2021 Unie porodních asistentek bude mít od ledna 2022 novou výkonnou ředitelku Ivanu Antalovou. Ta se dlouhodobě angažuje v humanizaci porodnictví. Více se o ní můžete dočíst v medailonku zde.

4.11.2021 Britský institut NICE vydal nová doporučení pro vyvolání porodu. Návrh, který byl před několika měsíci publikován byl hojně kritizován, kvůli navrhovanému doporučení indukovat porod u nebílých žen už ve 39. týdnu. Od tohoto doporučení bylo nakonec upuštěno a původní návrh textu se dočkal i několika dalších změn. Celé znění si můžete stáhnout zde. Některá důležitá doporučení, která jsou součástí nových guidelines můžete najít na facebookové stránce porodní asistentky Rachel Reed.

Překlad:

,,Vysvětlete ženě, že vyvolání porodu je medicínský zásah, který ovlivní jejich možnosti porodu a jejich porodní zkušenost.”

,,Vyvolání porodu má vliv na zkušenost žen s porodem protože: připraví ženy o satisfakci z přirozenějšího porodu, ve který často doufají; činí porod obecně bolestivějším ve srovnání s porodem, který se rozběhne přirozeně; častěji vede k dalším zásahům do porodu jako je asistovaný porod (klešťový, vakuumextrakce) a císařský řez, ženy při něm častěji potřebují epidurální analgezii.”

,,Ženy se mohou rozhodnout, že indukci podstoupí, nebo že ji odloží na později, nebo odmítnou. Respektujte rozhodnutí ženy, i když s rozhodnutím jako zdravotník nesouhlasíte a nedovolte, aby vaše osobní názory ovlivnily poskytovanou péči.”

1.11.2021 začala online konference V porodnici jako doma, kterou pořádá Porodní dům u čápa. Konferenční příspěvky si můžete postupně pustit na youtube, v pátek večer probíhá živě panelová diskuze na téma týdne přes Zoom. Účastníci jsou prozatím z Německa, Spojeného království a Lotyšska. Vstup na konferenci stojí 12 Euro.

Říjen 2021

25. 10. 2021 V belgickém parlamentu dnes proběhla debata o porodnickém násilí. Na její záznam se můžete podívat zde. Příští týden budou stejné téma v parlamentu diskutovat také gynekologové a porodní asistentky.

18.10.2021 Porodní asistentky a zdravotní sestry na Slovensku se zvýšení platů jen tak nedočkají. Ačkoliv to vláda slibovala, platy nenavýší. Podle Slovenské komory sester a pôrodných asistentek chybí v systému péče až 14 000 sester a porodních asistentek a situace se nadále zhoršuje.

Připojte se 24.10.2021 ve 13:00 k webináři o práci porodní asistentky v UK. Na programu je představení možností práce v Británii a také rady ohledně kroků, které jsou nutné, abyste mohli v Británii pracovat.

Fotbalové týmy, složené z otců, kterým zemřelo dítě, se utkaly v Manchesteru na zahájení Týdne šíření povědomí o úmrtí miminek (Baby loss awareness week). Více se můžete dočíst v novinovém článku, nebo se podívat na reportáž. Dozvíte se, jak důležité pro tatínky je trávit čas s těmi, kteří rozumí, čím procházejí a také jakou hrdost pociťují když hrají v dresu, který nese jméno jejich zesnulého dítěte.

Angels United

15. října v 19:00 na památku zesnulých miminek lidé zapalují svíčky po celém světe, čím se vytvoří vlna světýlek, která se postupně rozsvěcí, když v dané časové zóně odbije sedmá hodina večerní.

13. listopadu se uskuteční virtuální výstava s debatou 500 Years of Childbirth (500 let rození), o historii a současnosti porodu z pohledu rodičky i asistujících, kterou pořádá King’s College London. Na událost se můžete zdarma přihlásit.

9.10. 2021 se uskutečnil IV. Kongres České komory porodních asistentek v Brně. Na programu byla například tato témata: centrum porodní asistence v Brně, potřeby pečujících o rodiče při perinatální ztrátě, akupunktura, homeopatie, o práci porodní asistentky ve Finsku, o práci s lékaři bez hranic nebo o péči o vietnamskou ženu. Přednášely jak zkušené porodní asistentky, tak i studentky oboru. Zastřešující název konference byl Porodní asistentky – nositelky budoucnosti. Fotky z kongresu si můžete prohlédnout na facebooku České komory porodních asistentek: v prvním, druhém, třetím a čtvrtém příspěvku:

7.10.2021 Porodnice brněnské Fakultní nemocnice slavnostně otevřela Centrum porodní asistence. Přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Vít Weinberger při té příležitosti poskytl rozhovor, ve kterém mimo jiné velmi otevřeně mluví o domácích porodech a o tom, že by měly být součástí systému péče. Vedoucí centra porodní asistence Miloslava Kameníková promluvila podrobněji o celém projektu. Ačkoliv se zatím nejedná o otevření samostatných prostor, kde by probíhaly porody pouze s porodními asistentkami, ale jen o koncepci péče, doufejme, že to povede k větší humanizaci péče a postupnému zlepšováni kvality služeb pro rodící ženy a jejich děti. Samostatných prostor se centrum snad dočká s výstavbou nové porodnice, která by měla v následujících letech proběhnout.

6.10.2021 Komunitní porodní asistentka Martina Suchardová na svém facebookovém profesním profilu krok za krokem vysvětluje, jak si zajistit pojišťovnou hrazené návštěvy porodní asistentky v těhotenství a po porodu. Další zajímavé informace ze života komunitní porodní asistentky najdete také na jejím blogu.

Studie, která zahrnovala data ze třetiny porodnic v USA nenašla žádný rozdíl mezi mírou závažných komplikací v těhotenství u žen, které byly pozitivně testované na Covid 19, oproti těm, jejichž test byl negativní. Tuto i všechny další studie o Covid 19, které se týkají těhotných a rodících žen najdete na webových stránkách porodníka Jima Thorntona.

Druhé doplněné a rozšířené vydání informační brožury pro rodiče Když zemře miminko je odteď volně ke stažení na: https://perinatalnihospic.cz/pro-zdravotniky/informacni-brozura-pro-rodice/

Oproti původní verzi v brožuře přibylo mnoho nových praktických informací, které mohou využít jak rodiče, tak porodní asistentky a další zdravotníci a pomáhající profese. Mezi novými informacemi je například sekce o úmrtí dítěte v prvním trimestru, praktické informace o vyvolání porodu/potratu, když dítě zemřelo, definice pojmů porod, potrat, novorozenecké úmrtí, definice důležitých pojmů z oblasti pohřebnictví, přehledná tabulka nároku na dávky státní podpory ale také informace o zástavě laktace či darování mateřského mléka nebo také o tom, jak odmítnout pitvu dítěte, pokud o ni rodiče nestojí.

Porodní asistence ve Spojeném království je ve velké krizi. Královská společnost porodních asistentek (RCM) zjistila, že 57% porodních asistentek, které současně pracují pro Národní zdravotní službu (NHS), zvažuje podání výpovědi v příštím roce. Současné pracovní podmínky jsou velmi neutěšené, v systému chybí tisíce porodních asistentek, zároveň se neustále zvyšuje medikalizace těhotenství a porodu, což situaci ještě více komplikuje. Nepomohlo ani to, že vláda na nátlak zdravotníků nabídla zvýšení mezd v hodnotě 1%, což nepokryje ani inflaci. Svoji nabídku poté zvýšila na 3%, ale i to je naprosto malé zvýšení, které vůbec nereflektuje náročnost profese, ani předchozí letitou stagnaci platů. Celý novinový článek o tom, jaké to je v současné době pracovat jako porodní asistentka si můžete přečíst zde. Soukromé-nezávislé porodní asistentky zase nemohou poskytovat plné spektrum péče, protože jim v tom brání naprostá nedostupnost pojištění, které britský regulátor vyžaduje jako nutnou podmínku výkonu profese.

Porodní asistentky ve Francii protestují a stávkují, kvůli špatným pracovním podmínkám a nedostatku autonomie. Je to letos už počtvrté, co vyšly do ulic. Na včerejších protestech se jich sešlo kolem 7 tisíc.

Září 2021

Asociace radikálních porodních asistentek ve Spojeném království na dálku podporuje porodní asistentky z Afgánistánu a jejich rodiny. Pomáhá jim nejen s pokrytím běžných životních nákladů, ale zejména s poplatky, které je nutné platit při žádosti o azyl ve Spojeném Království. Situace je pro porodní asistentky, jako ostatně pro všechny ženy v Afgánistánu velmi těžká, protože nemohou vykonávat svoji práci, ale jsou také terčem pomsty Talibanu kvůli práci, kterou doposud vykonávaly. V roce 2018 čelily útoku na Školu pro porodní asistentky a v roce 2020 dokonce útoku na porodnici. Dozvědět se o jejich situaci více a přispět můžete zde:

10.9.2021 Poslechněte si podcast o práci porodní asistentky v Německu a Švýcarsku. O své práci vypráví porodní asistentka Martina Ološtiaková, která působí v porodním domě v Basileji https://zenskekruhy.sk/praca-porodnej-asistentky-v-nemecku/?fbclid=IwAR2DY6VCrbTfUQa_UjFYSHBAb6tdfqs5p6IlX_WGFHCziJFKFQVX-DHlGCs

Srpen 2021

Česká gynekologicko porodnická společnost vydala letos v lednu nová doporučení pro péči v těhotenství pod názvem: Zásady dispenzární péče v těhotenství. Velký rozruch a povědomí o nových doporučeních vzbudil ale až článek v časopise Gynekologie a porodnictví, kde skupina autorů prezentuje metodiku komplexní péče o těhotnou ženu a vztah těhotné ženy a gynekologa přirovnává ke vztahu rodiče a nezletilé školačky. Tato rétorika, která ilustruje v ČR stále ještě obecně rozšířený medicínský paternalismus, pohoršila mnoho žen i organizací, které na sociálních sítích sdílely svůj nesouhlas s takovým přístupem pod heslem #nejsem školačka.

Unie porodních asistentek poslala otevřený dopis, další otevřený dopis poslala také Česká ženská lobby. Proti podobnému vyjadřování se distancoval senátor a porodník Ondřej Šimetka společně s celým lékařským týmem Fakultní Nemocnice Ostrava.

19. 8. 2021 Britský institut NICE vydal nová doporučení pro péči v těhotenství. Celá si je můžete přečíst zde: https://www.nice.org.uk/guidance/ng201/resources/antenatal-care-pdf-66143709695941

Unie porodních asistentek vydala revidované Principy péče v porodní asistenci.

Nová studie, provedená ve dvou irských nemocnicích porovnávala důsledky použití epidurální analgezie u prvorodiček. Ženy s epidurální analgezií měly větší pravděpodobnost porodu vakuumextrakcí nebo kleštěmi, jejich porody trvaly déle (jak první tak druhá fáze), měly mnohem větší pravděpodobnost, že u nich bude použit syntetický oxytocin na zesílení kontrakcí, měly také větší riziko horečky během porodu a také mnohem méně z nich kojilo dítě ve 3 měsících věku. Celkem se jednalo o údaje o 1221 ženách.

11. srpna 2021 Asociace irských porodních asistentek volá po zrušení nesmyslných restrikcí návštěv a doprovázení do porodnic. Opatření, která byla zavedena na začátku pandemie v porodnicích přetrvávají, zatímco všude jinde se restrikce postupně uvolňují a ruší. Ženy zůstávaly u porodu samy, bez partnera či jiné podporující osoby a často byly samy v situacích, kdy se dozvěděly o závažném postižení dítěte nebo o tom, že jejich dítě v děloze zemřelo.

9.srpna 2021 Porodní asistentky na Novém Zélandu vyhlásily stávku poté, co selhala vyjednávání o výši platu s ministerstvem zdravotnictví. Porodní asistentky na Zélandu dlouhodobě upozorňují na nedostatečné platové ohodnocení v poměru k požadavkům na vzdělání a pracovní nasazení a upozorňují, že stále více porodních asistentek z profese odchází, zatímco zájemců o studium oboru kvůli neatraktivním pracovním podmínkám ubývá. Postupná stávka začíná dnes, 9. srpna v Aucklandu a bude postupně v různých regionech pokračovat až do 19. srpna. Více aktuálních informací najdete také na facebookovém profilu New Zealand College of Midwives.

V době od 1. do 7. srpna proběhl světový týden kojení. Nejrůznější akce podporující kojení byly pořádány po celém světě. Cíle WHO pro letošní ročník byly zejména informování veřejnosti o tom, jak důležité je kojení chránit, ukotvení podpory kojení jako zásadní pilíř podpory veřejného zdraví, propojování jednotlivců i organizací a podnícení aktivit vedoucí k větší ochraně kojení a tím zlepšení veřejného zdraví. Protože se stále nacházíme v čase pandemie, je dobré si připomenout užitečné zdroje informací o kojení v této době obecně a i v době, kdy je matka nakažena. Ucelené informace vydali WHO i UNICEF. Přeložené informace vycházející z rad of UNICEF a WHO je možné najít na webu organizace Mamila.

Velmi zajímavé informace o kojení bylo možné během světového týdne kojení najít na facebookovém profilu Fakultní nemocnice Ostrava. Ukázka níže, dalším ze zajímavých příspěvků o kojení je tento.

Velmi podstatné je vědět, že agresivní propagace náhrad mateřského mléka velmi negativně ovlivňuje zdraví dětí. Všechny organizace a země by se měly řídit Kodexem marketingu náhrad mateřského mléka.

Podívejte se také na Global Health Media, kde je velké množství kvalitně provedených videí, vysvětlujících, jak správně kojit, jaké jsou různé polohy při kojení a jak mléko v případě potřeba správně odstříkávat a bezpečně uchovávat.

Červenec 2021

Poslechněte si rozhovor s porodními asistentkami, o tom, jak v olomoucké fakultní nemocnici probíhá spolupráce soukromých porodních asistentek a porodnice. Dozvíte se, jaké služby nabízí a jak je spolupráce obou stran ošetřena. Ačkoliv FN Olomouc ve svém tiskovém prohlášení i na svém facebookovém profilu tvrdí, že jsou prvním pracovištěm v ČR, které toto umožňuje a jedná se o úplnou novinku, není to vůbec pravda.

Spolupráce se soukromými porodními asistentkami již léta probíhá i v jiných porodnicích, průkopníky takové spolupráce byli primář vyškovské porodnice Josef Eim a porodní asistentka Jana Riedlová. V jejím blogu z prosince 2011 (!) se můžeme dočíst, že v té době pracuje jako externí porodní asistentka a do vyškovské porodnice k porodu doprovází své klientky. Více informací o této spolupráci poskytl primář Eim také v tomto rozhovoru pro Českou televizi.

Univerzita v Rijece v Chorvatsku udělila historicky první magisterské tituly v programu porodní asistence. Absolventkám gratulujeme a přejeme, ať se obor v Chorvatsku rozvíjí i nadále!

Nový výzkum o pánevních rozměrech, provedený dánským týmem výzkumníků zjistil při měření pánevních rozměrů u těhotných žen magnetickou rezonancí, že v poloze v leže na zádech byl nejširší pánevní vstup, zatímco pro rozšíření ostatních pánevních prostor, šíře, úžiny pánevního výstupu byla optimální poloha v na všech čtyřech (viz poloha fotce).

Poloha na všech čtyřech při MRI měření, fotka z výše popsané studie

Optimální polohu v každé fázi porodu by si měla určovat žena sama a pokud žena není rušena, její vlastní instinkty jí nejlépe pomohou optimální polohu určit. Ti, kteří u porodu asistují by ale měli mít rozsáhlé znalosti biomechaniky porodu, bohužel biomechanice porodu není ve vzdělávání věnován dostatek pozornosti. Pokud byste se o biomechanice porodu chtěli dozvědět více, porodní asistentka Molly O’Brien se věnuje vzdělávání v této oblasti.

Další skvělý zdroj informací je tato přednáška lékařky (gynekologie/porodnictví) Glorie Esegbony, která ve videu hovoří o vztahu porodní polohy a poranění hráze a vysvětluje a demonstruje, proč je říkat ženám, aby doširoka otevřely nohy když tlačí, úplný nesmysl (širokým rozevřením kolen od sebe se zmenšuje pánevní výstup). Těžká poranění hráze jsou často způsobena nevhodným přístupem k porodu a nucením žen do nesmyslných poloh a metod tlačení, které by si samy nevybraly.

Společnost Aperio publikovala výsledky šetření o péči v porodnicích v ČR, které proběhlo jako součást jejich iniciativy Průvodce porodnicemi. Výsledky opět poukázali na některé dlouhodobé problémy v českém porodnictví, mezi nimi například provádění nástřihu hráze u velkého procenta žen, častá porodní poloha v leže na zádech či dokrmování novorozenců umělým mlékem bez předchozího souhlasu rodičů. Podrobná analýza výsledků dotazníků je k dispozici zde.

ICM ve spolupráci s Direct Relief spustila webovou stránku Globalmidwiveshub.org, kde najdete velmi užitečné informace o porodní asistenci ve světě a také odkazy na důležité dokumenty. Je to zdroj informací jak pro jednotlivé porodní asistentky (nadále budou přibývat například volně přístupné vzdělávací moduly), tak také pro organizace porodních asistentek, které zde najdou důležitá logicky seřazená data, která je možné použít pro vyjednávání a advokacii našeho oboru. V nedávné době vyšel důležitý dokument od UNFPA The State of the Worlds Midwifery 2021 – Stav porodní asistence ve světě, 2021. Další zásadní dokumenty, které přes Global Midwives Hub můžete několika kliknutími najít jsou také například Essential Competencies for Midwifery Practice, 2019Základní dovednosti v porodní asistenci, 2019 , nebo také naprosto zásadní dokument Respectful Maternity Care Charter: The Universal Rights of Women and Newborns – Charta respektující péče v mateřství: Základní práva žen a novorozenců.

6.července 2021 Porodní asistentky na Islandu varují, že se obor nachází v krizi. Porodnost letos stoupla a v létě se očekává až 30% nárůst oproti loňskému roku. Islandská asociace porodních asistentek oslovila ministra zdravotnictví a na společném setkáním navrhla některé nutné změny, zatím ale bezvýsledně. Krize se týká celé země, ve všech částech je porodních asistentek už nyní nedostatek. https://grapevine.is/news/2021/07/06/historic-low-in-midwives-all-over-iceland/

Červen 2021

24.6.2021 Nový dokument z Bosny a Hercegoviny (originální znění) vznikl ve spolupráci BBC a Amiry Ćerimagić – matky čtyř dětí, která se rozhodla přivést své čtvrté dítě na svět doma, navzdory tomu, že péči u domácího porodu zdravotní systém neposkytuje. Sjednala si soukromou porodní asistentku z Velké Británie. Důvodem byly traumatické zážitky z nemocnice z předchozích tří porodů. Násilí na ženách v porodnicích a nemocnicích je na Balkáně velkým problémem. Anglickou verzi dokumentu můžete shlédnout zde (je potřeba registrace a přihlášení na BBC). Pro Amiru ale porodem nic nekončí, právě naopak. Rozhodla se stát zažalovat u Evropského soudu pro lidská práva. Podpořit ji můžete zde. Více se také můžete dozvědět v rozhovorech Amiry a její porodní asistentky.

Španělská veřejnoprávní televize RTVE natočila interaktivní dokument o respektující péči během těhotenství, porodu a po porodu, během jehož sledování si můžete sepsat porodní plán. K vidění jsou krásné porody do vody, dokonce i porod placenty do vody a za povšimnutí stojí, že při stříhání pupečníku je už pupečník u všech miminek úplně bílý – tedy že už úplně dotepal. Dokument si můžete pustit španělsky, ve valencijské katalánštině nebo v anglickém provedení. Dokument získal ocenění Word Press Photo za Digital Storytelling.

23.6.2021 Dnes začal Stillbirth Summit pořádaný neziskovou organizací ze Spojených států Star Legacy Foundation. K tématu dnes přednášeli delegáti ze Spojených států, Velké Británie, Irska, Austrálie a Nového Zélandu. Ústředním tématem byla incidence a prevence mrtvorozenosti a mnoho prezentací se zabývalo novými způsoby, jak určit rizikovost těhotenství. Dnešní přednášky byly zaměřené zejména technicko-medicínsky. Řeč byla ale také o dopadech institucionálního rasismu vůči menšinám, které mají oproti bílé populaci vyšší riziko narození mrtvého dítěte, o důvodech, proč některé ženy nevyhledají péči v těhotenství dostatečně včas a o důležitosti polohy těhotné ženy ve spánku, zejména ke konci těhotenství. Summit se letos koná virtuálně. Pokračovat bude zítra s dalšími tématy.

Podle tiskové zprávy WHO z 16. června 2021 opět celosvětově vzrostl počet císařských řezů a více než 1 z 5 porodů v současné době proběhne císařským řezem (21%). Zatímco v zemích subsaharské Afriky proběhne asi 5% porodu císařským řezem – a tedy tato mnohdy život zachraňující operace je zde velmi špatně dostupná, v Turecku, na Kypru, v Egyptě, v Dominikánské republice nebo Brazílii císařským řezem probíhá už více než polovina všech porodů a jedná se o jeho nebezpečné nadužívání, které poškozuje zdraví matek i dětí.

WHO dále varuje, že počet bude pravděpodobně dále narůstat a očekává se, že při pokračování tohoto nepříznivého trendu bude v roce 2030 celosvětově probíhat císařským řezem 29% všech porodů.

V Evropě bylo v roce 2018 císařských řezů 25,7 %, ve stejném roce to v České republice bylo průměrně 24%. Například ve Fakultní nemocnici v Brně (což je perinatologické centrum) to bylo 21,1 % a v porodnici ve Vyškově 11,3% – což bylo nejméně v Jihomoravské kraji. V následujícím roce procento dále klesalo.

Tisková konference 25.2.2020, Výsledky porodnické péče v Jihomoravském kraji a ve FN Brno 2019, MUDr. Petr Janků

18.6. 2021 Poslanecká sněmovna zamítla návrh Olgy Richterové, aby byla péče porodní asistentky hrazena z veřejného pojištění bez předchozí indikace lékaře. Pro návrh hlasovali Piráti, STAN a Top 09.

12.6.2021 proběhlo (virtuálně) letní celonárodní setkání Association of Radical Midwives UK, jehož ústředním tématem byl návrh nových doporučení NICE pro vyvolávání porodu. Více o setkání se dočtete zde.

10.6.2021 byla oficiálně vydána a pokřtěna česká verze Evropských standardů pro porodní domy a centra, zaštítila a vydala je Asociace pro porodní domy a centra (APODAC). V originále standardy vydává Midwifery Unit Network, které je APODAC členem. Záznam z akce můžete vidět zde:

Právě probíhá mezinárodní virtuální konference ICM (International Confederation of Midwives), která běží každou středu celý červen. Je to již 32. konference. Program a více informací zde: https://www.icmvirtualcongress.org/programme-at-a-glance/https://www.icmvirtualcongress.org/programme-at-a-glance/

6.6. je mezinárodní den domácích porodů. Všem domorozencům a domorodičkám přejeme vše nejlepší!

4.6.2021 Porodní asistence na Novém Zélandu je obdivovaná po celém světě – porodní asistentky poskytují ženám kontinuitu péče a jsou jejich skutečnými advokátkami. Zároveň však mají velké problémy s proplácením svých služeb. Ačkoliv se péče o jednotlivé ženy v těhotenství, během porodu a po porodu liší, porodní asistentky dostávají fixní platby za jednotlivé části péče (prví trimestr, druhý trimestr, třetí trimestr, porod,..), ale v platbách není vůbec zohledněno například jakou vzdálenost musí za ženou cestovat nebo kolik času u komplikovaných případů stráví. Průměrně tráví porodní asistentky v práci o 26% času nad rámec svého úvazku. Zatímco dříve v oboru zůstávaly alespoň 15 let, dnes z oboru odchází už po 6 letech kvůli neudržitelnosti nasazení, které tato práce za stávajících podmínek vyžaduje. https://www.rnz.co.nz/news/national/444036/watch-new-zealand-the-best-place-to-give-birth

Britský NICE (National Institute for Clinical Excellence) spustil konzultaci návrhu nového doporučení pro vyvolávání porodu. Mimo jiné v něm stojí, že by indukce měla být nabízena všem zdravým ženám už na začátku 41. týdne. To vyvolalo u mnohých porodních asistentek i u organizací zabývající se problematikou porodnictví velké obavy z postupující přílišné medikalizace a patologizace zdravých těhotenství. Konzultace návrhu je otevřená až do 6. července https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ng10082/consultation/html-content

Duben 2021

Liga lidských práv poslala otevřený dopis členům Výboru pro zdravotnictví, ohledně projednávaného návrhu Olgy Richterové ke změně proplácení péče komunitních porodních asistentek. Podle návrhu má být zrušena nutnost indikace lékaře k proplácení návštěvy ženy porodní asistentkou doma v těhotenství a po porodu. Někteří poslanci během jednání návrh komentovali naprosto nevhodným a vůči ženám a porodním asistentkám urážlivým způsobem. Pod dopisem jsou podepsány i tyto další organizace:

Unie porodních asistentek
Česká asociace dul
Porodní dům U čápa, o. p. s.
Hnutí za aktivní mateřství
Česká komora porodních asistentek, z. s.
Juno Moneta, z. s.

Únor 2021

20.2.2021 Přečtěte si rozhovor s Kateřinou Ratislavovou, psycholožkou a porodní asistentkou. Nejen o domácích porodech.

Leden 2021

22.1.2021 Výsledky studie o domácích porodech, která zkoumala motivy a důvody volby domácího porodu 642 žen si můžete přečíst zde. Dotazované ženy především nechtěly rodit v českých porodnicích kvůli předchozím zážitkům jako znevažování jejich schopností a provádění zákroků bez jejich souhlasu.

Unie porodních asistentek UNIPA si zvolila nové vedení a jmenovala novou výkonnou ředitelku. Prezidentkou se stala Magdalena Ezrová, viceprezidentkami Ivana Königsmarková, Andrea Bučková, Tereza Janečková a Hana Hornychová. Společně tvoří Radu UNIPA – strategický orgán organizace. Novou ředitelkou je Lidka Weinzettl. Přejeme nové Radě i ředitelce mnoho úspěchů ve funkci.

Rok 2020

Česká komora porodních asistentek si na přelomu listopadu a prosince zvolila nové zástupkyně. Prezidentkou se stala Alena Frýdlová, viceprezidentkou Markéta Moravcová, dalšími členkami prezidia jsou Drahomíra Filausová, Blanka Tiainen, Daniela Bukáčková. Členkami kontrolní, rozhodčí a disciplinární komise se staly Jaroslava Eksteinová, Miluše Kučerová, Martina Holubářová. Přejeme mnoho úspěchů všem zvoleným zástupkyním!

Duben 2020 Metaanalýza zkoumající mateřské výsledky při plánovaném domácím porodu publikovaná v časopisu Lancet zjistila (analýzou dat z 500 000 plánovaných domácích porodů), že plánovaný domácí porod je v dobře integrovaných systémech pro zdravé ženy (ženy s tzv. nízkým rizikem) bezpečnější, než porod v nemocnici. Ženy, jejichž záměrem na začátku porodu bylo porodit doma (to znamená včetně žen, které během porodu potřebovy převoz do nemocnice a porodily později v nemocnici) měly menší pravděpodobnost, že jejich porod bude zakončen císařským řezem, asistovaně (kleštěmi, vakuumextrakcí), s epiziotomií a rupturami hráze třetího a čtvrtého stupně. Dále také měly méně infekcí. Poporodní krvácení bylo u některých skupin ve studii méně časté při domácím porodu, v ostatních skupinách se potom riziko doma a v nemocnici nelišilo.

Tato metaanalýza navazuje na studii z minulého roku, která se zabývala perinatální a novorozeneckou mortalitou při domácím porodu u zdravých žen a zjistila, že riziko je stejné při porodu doma a v nemocnici.

Březen 2020 Hlavní město Praha vypsalo soutěž o návrh na Systém alternativní porodní asistence: ,,Účelem této soutěže o návrh je navrhnout koncept porodního domu, tedy alternativního porodu mimo nemocnici při respektování všech právních předpisů a zajištění zdraví potencionální matky a dítěte, které se má narodit.Podmínky soutěže najdete zde: https://zdravotni.praha.eu/file/3119769/_1_Soutezni_podmi_nky_Alternativni__porody.pdf

Porodní dům U Čápa vydal k soutěži své stanovisko, které si můžete přečíst zde.

30.01.2020 Senátor Lumír Kantor předložil Návrh zákona o komoře pro porodní asistentky. Více si o něm můžete přečíst v článku věnovanému tématu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: